Home | Despre Focus Aquademica

Despre Focus Aquademica

Focus.aquademica.ro  este o platformă on-line a Fundației Româno-Germane AQUADEMICA. Fundația, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 11 A, se implică în programe de instruire și cercetare, în domeniul alimentărilor cu apă și al canalizării, preponderent, la nivel național, prin organizarea de cursuri de formare profesională, furnizarea de consultanță, inițierea și dezvoltarea de parteneriate, organizarea de manifestări științifice.

Focus.aquademica.ro își propune să promoveze articole, știri și informații cu caracter științific sau general, dar legate de domeniile apei, climei, ecologiei.